Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling en healing 

 Bevrijd jezelf van alles wat je denkt te moeten zijn en word wie je werkelijk bent. 

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen. 

 Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen door:                                                                                             Zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens.                                                                 - Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.                                              

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:                         - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing         naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.                                       - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.                                                                             - Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.                                                                       - Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik       een factuur kan opstellen.                                                                                                                                         - Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en     expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de         behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

- Je naam, adres en woonplaats;                                                                                                                                  - Je geboortedatum;                                                                                                                                                     - - De datum van de behandeling;                                                                                                                                - Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’; - Zorgverzekeraar en nummer;                                                                                                                            - Kosten van een consult.    


Disclaimer

De informatie op deze site is niet bedoeld als en vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling.

Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch  specialist! 

De behandelmethodes van Bewust in Verbinding zijn een aanvulling op de bestaande, reguliere  gezondheidszorg.

Alleen individuele en curatieve behandelingen worden vergoed en erkend door de beroepsorganisatie.

Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden  ontleend, evenmin is Bewust in Verbinding aansprakelijk voor het gebruik van informatie en/ of  beslissingen die genomen worden op basis van informatie op deze website.

Ondanks het feit dat er gestreefd is naar uiterste zorgvuldigheid, kunnen teksten fouten bevatten.