Praktijk voor bewustzijnsontwikkeling en healing 

 Bevrijd jezelf van alles wat je denkt te moeten zijn en word wie je werkelijk bent. 

Tarieven  2021

Individuele sessie 


+/- 60 min

€65,- (vergoedbaar)

Mind-Walk losse training

1 training

€15,-  (niet vergoedbaar) 




 

 Betalingen kunnen contant of per betaalverzoek voldaan worden.


Vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2020 ben ik aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Als zorgaanbieder word ik door de stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (st. CAT) erkend als zorgaanbieder en heb hiervoor de jaarlicentie Erkend Alternatief Therapeut level 3 ontvangen. Hiermee voldoe ik tevens aan de Wet Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ). Als zorgverlener val ik onder de vakgroep natuurgeneeskunde en psychosociale zorg. 

Om als cliënt een behandeling gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering dien ik prestatiecodes te vermelden op de factuur. Hiervoor gebruik ik de volgende prestatiecodes:

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

(kinder) coaching 24505

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.

Counseling 24506

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. 


Vergoedingen:

Voor het jaar 2021 komen behandelingen in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor Alternatieve Geneeswijzen.

Kijk voor meer informatie over welke zorgverzekeraars de behandeling (gedeeltelijk) vergoeden op: www.catvergoedbaar.nl 

Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding kun je het beste contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar. Bewust in Verbinding  is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden van een behandeling.

Bellen