Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling

Coaching - Healing - Teaching   Vergoedingen  per 1 januari 2023Betalingen
Na afloop van een sessie ontvang je een factuur. De betaling vind binnen 14 dagen plaats via een overschrijving of een via een tikkie.

De tarieven van een traject staan van te voren vast. Je krijgt voorafgaand een factuur, deze dient voor de 1e sessie te zijn voldaan.  Deze vind je op de pagina van het desbetreffende traject. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. 


Vergoedingen via zorgverzekeraar 2023:
Voor het jaar 2023 komen behandelingen in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering voor Alternatieve Geneeswijzen bij onderstaande verzekeraars. 

 • De Friesland
 • CZ,
 • Ohra,
 • CZdirect
 • Nationale Nederlanden Zorg
 • PMA
 • Anderzorg
 • ONVZ,
 • PNOzorg
 • VvAA
 • Zilveren Kruis,
 • Avero Achmea,
 • FBTO
 • OZF
 • Menzis,

Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding kun je het beste contact opnemen met je eigen zorgverzekeraar. Bewust in Verbinding  is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden van een behandeling.

Met ingang van 1 januari 2020 ben ik aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Als zorgaanbieder word ik door de stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (st. CAT) erkend als zorgaanbieder en heb hiervoor de jaarlicentie Erkend Alternatief Therapeut level 3 ontvangen. Hiermee voldoe ik tevens aan de Wet Kwaliteit en Geschillen Zorg (WKKGZ). Als zorgverlener val ik onder de vakgroep natuurgeneeskunde en psychosociale zorg.

Om als cliënt een behandeling gedeeltelijk vergoed te krijgen vanuit de aanvullende verzekering dien ik prestatiecodes te vermelden op de factuur. Hiervoor gebruik ik de volgende prestatiecodes:
Overige natuurgeneeskunde 24005
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.
(kinder) coaching 24505
Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.
Counseling 24506
Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Energetische therapie | 24012
Energetische therapie is een holistische behandelvorm en richt zich op het lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele niveau.
Energetische therapie gaat ervan uit dat je ziek wordt als je lichamelijke of geestelijke toestand van evenwicht in mindere of meerdere mate langdurig is verstoord. Chronische ziekten ontstaan wanneer het zelfgenezend vermogen niet meer in staat is om op eigen kracht een nieuw evenwicht te creëren. Energetische therapie ziet het lichaam als energiesysteem; bio-energetisch/ bioresonantie/biofysisch. Deze onderdelen samen zorgen voor heelheid.


 
E-mailen
Bellen
Instagram