Bezield Leiderschap

Ontdek de ware kracht van je emoties als innerlijk kompasPrivacy verklaring

Bewust in Verbinding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, om te voldoen aan de AVG wet . 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen door:                                                                                             Zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens.                                                                 - Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.                                             

CAT-therapeuten zijn gehouden te handelen conform de beroepsorganisatie CAT-regelgeving. Ik heb op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Behandeldossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitvoerende onderzoeken en behandelingen. 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:                         - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing         naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.                                       - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.                                                                             - Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.                                                                       - Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik       een factuur kan opstellen.                                                                                                                                         - Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en     expliciet uw toestemming vragen. 

De volgende gegevens staan er op de factuur:

- Je naam, adres en woonplaats;                                                                                                                                  - Je geboortedatum;                                                                                                                                                     - - De datum van de behandeling;                                                                                                                                - Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’; - Zorgverzekeraar en nummer;                                                                                                                            - Kosten van een consult.    

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op basis van de wet- en regelgeving uw gegevens langer moet bewaren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, vanaf de datum van vastlegging, c.q. vanaf de datum van de laatste dossierwijziging, dan wel vanaf de datum van overlijden. 

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Je persoonsgegevens op de factuur worden daarom maximaal 7 jaar bewaard.
Bij mijn overlijden gaan de dossiers naar een bij de beroepsvereniging aangesloten collega-therapeut.

Cookies

Bewust in Verbinding gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Disclaimer

  • De informatie op deze site is niet bedoeld als en vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten of bij twijfel over uw gezondheid altijd uw arts of medisch  specialist! 
  • De behandelmethodes van Bewust in Verbinding zijn een aanvulling op de bestaande, reguliere  gezondheidszorg.
  • Alleen individuele en curatieve behandelingen worden vergoed en erkend door de beroepsorganisatie.
  • Aan de inhoud van de pagina's van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden  ontleend, evenmin is Bewust in Verbinding aansprakelijk voor het gebruik van informatie en/ of  beslissingen die genomen worden op basis van informatie op deze website.
  • Ondanks het feit dat er gestreefd is naar uiterste zorgvuldigheid, kunnen teksten fouten bevatten. 

E-mailen
Bellen
Instagram