Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling

Coaching - Healing - Teaching   
Wat is emotiecoaching?

EmotieCoaching is een coachvorm waarbij jouw emotionele navigatiesysteem sturing geeft aan het gesprek.  Ik ga niet in op verhalen maar ga via de emoties die jij in het moment ervaart direct naar de kern. Je emoties geven aan wat er nodig is en ik help je dit naar je bewustzijn te brengen. Zo wordt duidelijk in welk proces je zit en welke overtuigingen niet dienstbaar meer zijn aan wie je nu bent.  Je krijgt een nieuw perspectief op je  verhaal en een nieuw inzicht op je innerlijke kompas. Zo ga jij leven vanuit wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn!

        
 Emoties, je bent ze niet, je hebt ze! 

Emoties lastig? Niet als je leert wat ze zijn en wat ze betekenen. Een emotie is een energie in beweging en energie is informatie. Emoties dragen informatie en zijn de boodschappers van onze ziel. Ze navigeren ons op ons levenspad.
We zijn allemaal geboren met een unieke blauwdruk, dat wat we in wezen zijn.  Onze grootste vreugde ligt in de expressie hiervan, Zelfexpressie. Daaromheen hebben we allemaal een persoonlijkheid ontwikkeld,  het ik (ego).  Emoties helpen ons deze 2 lagen van ons mens-zijn op elkaar af te stemmen zodat we kunnen gaan leven vanuit wie we werkelijk zijn in plaats vanuit wie we denken te moeten zijn.
Iedere emotie is er vóór jou en geeft aan wat jij op dit moment nodig hebt.


De unieke principes van EmotieCoaching 

De visie waar vanuit een EmotieCoach werkt is gebaseerd op het werk van Vera Helleman, schrijfster van ‘De emotie encyclopedie’ en bedenker van de 8 emotiegroepen. Deze 8 emotiegroepen navigeren ons door verschillende facetten van het leven.
De methode heeft de basis vanuit een diep inzicht over hoe de wereld van creatie werkt en de natuurwetten
-Er is bestaan, jij bestaat
-Alles is altijd in beweging, verandering.
-Alles is één en één is alles. Alles is met elkaar verbonden.
-Alles wat je uitzendt, trek je ook aan. Deze manier van coachen is zo zuiver en energetisch logisch dat het een diep inzicht geeft in wie wij werkelijk zijn en daardoor wordt deze door cliënten als bevrijdend ervaren. 

Een EmotieCoach sessie is altijd op maat.  Het doel is om jou zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken op het pad van geluk! Je zult een diepere verbinding met je gevoel en emoties ervaren, wat je nu als navigatiesysteem in jouw leven kunt inzetten. 


Contact

E-mailen
Bellen
Instagram